Gebruiksvoorwaarden

Overzicht

De volgende bepalingen zijn voorwaarden uit een wettelijke overeenkomst tussen u en Covarmed. Door het bezoeken, bekijken, of anders gebruik maken van de website van Covarmed, stemt u in met de voorwaarden en bepalingen en bent u eraan gebonden. Als u niet met deze voorwaarden instemt, gebruik deze website alstublieft niet.

Covarmed mag zonder u te verwittigen, de gebruikersvoorwaarden of elk ander deel van deze website veranderen. Covarmed mag ook veranderingen maken in de producten en diensten die op deze website beschreven staan, zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Het is aangeraden om als klant deze voorwaarden en bepalingen regelmatig te controleren.


Aanvaarding van de contractvoorwaarden

Deze gebruikersovereenkomst en al haar voorwaarden, is een wettelijke overeenkomst tussen u en Covarmed. Door het bezoeken, bekijken, of anders gebruik maken van de website, erkent u dat u deze gebruikersovereenkomst heeft gelezen, begrepen en er akkoord mee gaat en ook te zullen voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. De site wordt beheerd en geëxploiteerd door Covarmed vanuit haar kantoren in België en is onderworpen aan de huidige Europese wet- en regelgeving. Degenen die kiezen voor toegang tot deze website vanuit andere landen, doet dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.


Gebruiksbeperkingen en Copyright materiaal

Deze website bevat eigendomsvermeldingen en auteursrechtelijke informatie. Het copyright op al het materiaal op deze site is in handen van Covarmed of in handen van de oorspronkelijke maker van het materiaal. Behalve zoals vermeld hierin, mag niets van het materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Covarmed  of de eigenaar van het auteursrecht. Toestemming wordt verleend om te tonen, kopiëren, verspreiden en downloaden van het materiaal op deze site voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik; op voorwaarde dat u geen wijziging in de materialen aanbrengt en dat u alle auteursrechten en anderen eigendomsvermeldingen in de materialen behoudt.

CAMELEONE® en het CAMELEONE® logo zijn geregistreerde handelsmerken. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken op deze site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Elk ongeoorloofd gebruik van de geregistreerde handelsmerken op deze website voor commercieel gebruik kunnen in strijd zijn met het auteursrecht, merkenrecht, de wetten van de privacy en publiciteit, communicatie regelgeving en statuten.


Aansprakelijkheid voor de inhoud

Covarmed verzamelt het materiaal op deze internetpagina's met grote zorg, en zorgt ervoor dat zij regelmatig word bijgewerkt. Covarmed kan niet garanderen dat de informatie op deze pagina's klopt, actueel, up-to-date, nauwkeurig of volledig is of dat de website altijd vrij toegankelijk is. Deze site kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Covarmed  aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en wijst uitdrukkelijk verantwoordelijkheid af) voor het updaten van deze site, om informatie actueel te houden of te zorgen voor de juistheid of volledigheid van elke geplaatste informatie op een dagelijkse basis. Wij behouden ons het recht om op elk gewenst moment veranderingen door te voeren.


Vertalingen

Bepaalde teksten op deze website zijn beschikbaar  gemaakt in verschillende talen (Frans, Nederlands, Engels, Duits, Italiaans, Spaans en andere). Tekst en syntaxis variëren en kunnen worden vertaald door een persoon of automatisch door computersoftware zonder menselijke tussenkomst of herziening. Deze vertaling wordt als extra gemak voorzien door Covarmed. Covarmed zal deze vertalingen zorgvuldig uitbesteden. Echter, de vertalingen zijn niet gegarandeerd correct, en kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.